Lees hier de overdenkingen

Hoopvolle toekomst

 

In Jeremia hoofdstuk 29 schrijft de profeet Jeremia een brief aan alle gevangen in Babel. De verzen 4-33 zijn deze brief. Hij roept de mensen op om ondanks hun ballingschap door te gaan. Vers 5&6 zegt daarover: “Bouw huizen om in te wonen, leg tuinen aan en leef van de opbrengsten. Trouw en krijg kinderen, laat je zonen en dochter trouwen en krijg vele kleinkinderen. Vermenigvuldig u! Zorg dat uw aantal niet kleiner wordt”.

 

God is de God van Hoop, leven en toekomst. De God van toen is ook de levende God van nu. Deze woorden voor de mensen toen zijn ook de woorden voor jou nu. In welke omstandigheden jij ook verkeerd: ga door! Geef niet op! Heb hoop en leef! Luister niet naar valse profeten en leren, laat je niet mee trekken in negativiteit, verhard je hart niet, sluit je ogen niet voor God, maar luister en handel naar Gods waarheid en omarm Gods woorden die Hij toen en nu uitsprak en nog steeds van kracht zijn omdat Gods beloften “ja” en “amen” zijn. Dit brengt me naar vers 11-13 waarin God deze woorden van hoop over jouw leven ook vandaag de dag uitspreekt.  

 

Jeremia 29:11-13
Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Here. Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst geven en nieuwe hoop geven. Als u tot Mij bidt, zal ik luisteren. U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht.

 

We voelen ons allemaal bemoedigt als we een leider hebben die je aanspoort om door te gaan. Iemand die gelooft dat jij de taak zult kunnen volbrengen die hij je gegeven heeft en je voortdurend zal begeleiden.

 

God is deze leider voor ons. Hij kent je toekomst, Hij heeft je gemaakt en heeft jou op het oog. Zijn plannen voor jouw toekomst zijn goed en hoopvol. Zolang God die de toekomst kent ook onze agenda mag bepalen en je Hem in vertrouwen zoekt en het met heel je hart en oprecht van God verwacht, kom jij tot je doel in dit leven.  

 

Matthëus 7:7&8
Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opgedaan. Want ieder die bidt ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open.  

 

Neem deze belofte aan en ga er actief mee aan de slag!
Bidt en verwacht het alleen en helemaal van God.

Gods zegen,
Leven in Hoop 

2 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *