1 Korinten 13

1 Korinten 13:2

God heeft ons allemaal uniek geschapen. Niemand is hetzelfde. Daarom gebruikt Hij ons allemaal op een andere manier om Jezus liefde, wie Hij is en wat Jezus voor ons gedaan heeft door te geven. 

In 1 Korinten 12:8-11 staat dit mooi omschreven. 

“De een brengt Gods wijsheid onder woorden, door de Geest, de ander geeft blijk van Gods kennis, door dezelfde Geest. De een krijgt ergens geloof voor en de ander de gave om zieken te genezen, beiden door dezelfde Geest. De een doet wonderen, de ander geeft Gods woord door. De een weet te onderscheiden wat wel en wat niet van Gods Geest afkomstig is, de ander spreekt in klanktalen en weer een ander legt uit wat in die klanktalen gezegd wordt. Maar het is een en dezelfde Geest die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat Hij nodig vindt. Hij deelt zijn gaven uit zoals Hij wil.”

Hoe wil God jou gebruiken? Ga hierover in gesprek met God, Hij wil jou gebruiken in Zijn Koninkrijk. 

Gods zegen,

Leven in Hoop ✍🏼

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *