1 Korinten 13

1 Korinten 13:1

In 1 Korinten hoofdstuk 13 legt Paulus uit wat echte liefde is. Liefde is belangrijker dan alle geestelijke gaven die bestaan in het lichaam van de Gemeente. Een groot geloof en het vermogen wonderen te doen, heeft zonder liefde nauwlijks resultaat. Liefde maakt onze daden en gaven bruikbaar. Elk mens heeft andere gaven, maar de liefde is voor iedereen beschikbaar (bron: Het nieuwe leven) 

Gods zegen,

Leven in Hoop ✍🏼

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *