Lees hier de overdenkingen

Van de boot naar de overkant

Matthëus 14:22-33
Jezus​ zei zijn ​leerlingen​ dat ze in de ​boot​ moesten stappen om alvast naar de overkant te varen. Hij zou intussen de mensen naar huis sturen. Toen hij dat gedaan had, ging hij de berg op om er te ​bidden​ zonder dat er anderen bij waren. De avond viel en hij was daar alleen. De ​boot​ had zich al honderden meters van de kust verwijderd. De golven beukten het schip, want de wind was tegen. In de nanacht kwam hij naar de ​leerlingen​ toe, lopend over het meer. Toen ze hem over het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. ‘Een spook!’ riepen ze en ze schreeuwden van angst. Maar ​Jezus​ riep hun onmiddellijk toe: ‘Blijf kalm! Ik ben het; wees niet bang!’ ‘Heer, als u het bent,’ zei ​Petrus, ‘laat me dan over het water naar u toe komen.’ ‘Kom!’ zei ​Jezus. En ​Petrus​ stapte de ​boot​ uit en liep over het water naar ​Jezus​ toe. Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij begon te zinken en riep: ‘Heer, red mij!’ Meteen stak ​Jezus​ zijn hand uit en pakte hem vast. ‘Wat is je geloof klein!’ zei hij. ‘Waarom twijfelde je?’ Toen ze in de ​boot​ waren gestapt, ging de wind liggen. De ​leerlingen​ in de ​boot​ vielen voor hem op de knieën en zeiden: ‘Werkelijk, u bent de ​Zoon van God.’

Jezus gaf zijn leerlingen een opdracht. Ze moesten vast in de boot stappen en naar de overkant varen. De leerlingen waren gehoorzaam en deden dit. Niet zo’n moeilijke opdracht, toch? Als God iets van ons vraagt om te doen dan stappen we vaak makkelijk de boot in en we gaan ervoor. Moet lukken, toch?

Ondertussen zorgt Jezus dat de mensen naar huis gaan en daarna zondert Hij zich af om te bidden met God. Even alleen, afgezonderd. Dit is in ons leven vaak een periode van “wachten” “stil zijn” en dat is vaak best moeilijk! Wat is het dan belangrijk om onze aandacht gericht te houden op Jezus en ons niet af te laten leiden door de dingen om ons heen. Mensen die proberen ons in een negatieve spiraal te krijgen, onze gedachten die ons hoofd en hart vullen, zorgen, twijfel of je het wel goed hebt begrepen.

In de boot stappen was niet zo moeilijk en daar gaf God hele duidelijke instructies. Ga in de boot en vaar naar de overkant. De boot is ons probleem, de overkant is de uitkomst. De tussenperiode van de boot naar de overkant is het moeilijkst, volhouden (volharden) en blijven vertrouwen op wat God heeft gezegd. Deze periode vormt ons het allermeest. Zelf stil zijn en God het voor je laten doen, want dat is wat Hij van ons vraagt. Hij voert onze strijd! En wij moeten dichtbij Hem blijven leven en luisteren naar wat Hij tot ons te zeggen heeft. De ene keer zegt Hij: blijf staan. De andere keer zegt Hij zet een stap. De andere keer bemoedigt Hij je met dat wat je doet zo goed is. Wees net als Samuël: “Ja Heer Uw dienstknecht luistert.”

Door het “wachten” en “stil zijn” heen worden we het allermeeste gevormd. Tijdens dit wachten komen er naast steeds luisteren en doen wat God van je vraagt ook uitdagingen. “Testjes” of wat we geleerd hebben ook goed gaat in de praktijk. Zo zie je bij Petrus, die zegt “als U het bent Heer, laat mij dan over het water naar U toekomen.” Jezus zei tegen Petrus: “Kom” En daar ging Petrus lopend óver het water! Ziende op Jezus! Maar tot dat moment dat hij merkte dat het heel hard waaide en daar zonk Petrus.

Daarom is het zo belangrijk om ons niet af te laten leiden door de wereld om ons heen. De wereld wil ons zo angstig maken in dit leven! En dan lijkt het net alsof alles steeds op ons af komt. Maar kijk wat geloof kan doen! Lopen óver het water, wauw!!

Voordat Petrus helemaal zinkt 😉 terug naar Petrus. Petrus riep het uit HEER RED MIJ!! En Jezus stak zijn Hand naar Petrus uit en pakte hem vast. Gered! Genade zo oneindig groot! Elke keer als je het uitroept naar Jezus JEZUS RED MIJ!! dan is Zijn Hand ook daar voor jou. In de periodes van “stil zijn” en “wachten” leren we het allermeest. En leren gaat met vallen en opstaan.

Wat is je geloof klein! Waarom twijfelde je! Oeff.. Dit zijn nogal uitspraken van Jezus. Die doen pijn. Voor God is niets onmogelijk. Bij God is geen twijfel. Deze les hebben we allemaal te leren. En ook dit gaat met vallen en opstaan. Het is daarom ook elke keer belangrijk om net zoals de leerlingen te belijden: “Werkelijk, U bent de Zoon van God.” Erken je fouten & erken dat Jezus de zoon van God is!

Ondertussen is de wind gaan liggen. Ook in ons leven zal de wind weer gaan liggen als we door onze problemen heen zijn. Je laten vormen naar Gods beeld en gelijkenis is niet altijd makkelijk, maar wel de beste weg om te gaan! Jezus zegt: ZIE IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW! Ook voor jou breekt er een nieuwe morgen aan! Ook voor jou gaat de zon weer schijnen! Ook voor jou breekt God door in jou problemen! Ook voor jou.

De oplossing in jouw situatie is dichterbij dan je denkt. Hou vol en geef niet op! De overkant is bijna bereikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *