Lees hier de overdenkingen

Psalm 18:2&3

Psalm 18:2 Hij zei: Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte, 3 Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen, mijn ​schild, kracht die mij redt, mijn burcht.

Psalm 18 is een danklied voor God. De tekst van dit danklied is in een andere versie ook te lezen in 2 Samuël 22.

Ik wil deze twee versen met je doorlopen.
Het is zo prachtig, krachtig en waarheid wat hier allemaal staat!

Een rots is het beeld van bescherming, zekerheid en vertrouwen. Dit zie je onder andere terug in Psalm 19:15 Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart​ U bekoren, Heer, mijn rots, mijn bevrijder. En onder andere in Psalm 71:3 Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent U.

Dat God onze vesting wil zijn lezen we al in wat Hij zegt tegen Abram in Genesis. Genesis 15:1 Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abram​ in een ​visioen: ‘Wees niet bang, ​Abram: ikzelf zal jou als een ​schild​beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’ Wat een belofte!

Bevrijding betekent: Vrij maken of vrij worden. Jezus is onze bevrijding in dit leven en in het eeuwige leven hierna! Johannes 3:16&17 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door Hem te redden.

Een steenrots is het beeld voor de stevige, zekere, onwrikbare, betrouwbare schuilplaats waarop je kan rekenen bij gevaar. Zo zien we ook in Deuteronomium 32:4 Hij is een rots, Hij staat voor recht; alles wat Hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig​ en zuiver, in Hem is geen spoor van kwaad.

Bij God kunnen wij altijd schuilen, ook al kunnen we nu niet letterlijk achter Hem gaan, toch kunnen we altijd bij God schuilen. Zoals we in een paar overdenkingen hebben gelezen: Er is kracht in de Naam van Jezus! En ook bescherming! Roep met je hart uit naar de Heer en dan zul je veilig zijn. “Jezus bescherm mij” “Jezus red mij” “Jezus help mij” en Gods bescherming is om je heen. 

In Psalm 3:4 staat: U, Heer, bent een schild​ om mij heen, U bent mijn ​eer, U houdt mij staande. Dit is wat een schild doet. Gods schild is volmaakt en zal nooit van je wijken.

Kracht die mij redt. Hier een praktisch voorbeeld van hoe God onze kracht kan zijn uit Handelingen. Handelingen 6:8 Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk.

Burcht is een versterkt kasteel of een verdedigbaar bouwwerk. Psalm 48 is een lied een psalm van de Korachieten. De Korachieten zijn nakomelingen van Korach, uit de stam van Levi. In Psalm 48:4 staat: in haar vesting weet men: God is onze burcht.Laat God ook jou verdedigbaar bouwwerk zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *