Lees hier de overdenkingen

In Jezus heb je eeuwig leven (Deel 2)

Johannes 14:6-7
6 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde ​Jezus. ‘Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij.
7 Als je mij kent, zul je ook mijn Vader kennen.
Van nu af aan ken je hem; je hebt hem gezien.’ 

We gaan verder met de uitleg over Johannes 10:1-11
We lopen nu door vers 2-5 heen.

2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, is de Herder van de schapen.
3 De man die bij de ingang de wacht houdt, doet de deur voor hem open: de schapen luisteren naar de stem van de Herder, Hij roept de schapen die van Hem zijn bij hun naam en leidt ze naar buiten.
4 En als Hij ze allemaal naar buiten heeft gebracht, loopt Hij voor ze uit en zij volgen Hem, want zij kennen Zijn stem.
5 Een vreemde zullen ze niet volgen, voor hem lopen ze weg, want de stem van vreemden kennen ze niet.’

Hierover een heldere uitleg in Hebreeën 13:20-21
ik bid dat de God van de vrede jullie al het goede zal geven. Dan kunnen jullie leven zoals Hij het wil. Hij heeft onze Heer Jezus Christus teruggebracht uit de dood. Dankzij het bloed van Jezus geldt nu Gods nieuwe afspraak met de mensen. Jezus zorgt voor Zijn volk zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we Zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Deze herder is Jezus, Hij is voor ons door de deur van de dood gegaan om onze Herder te kunnen Zijn, Jezus heeft de dood overwonnen. Nu is de weg voor ons vrij. Onze zonden zijn vergeven en de weg naar de hemel, het eeuwige leven, is open!

Als je kiest voor een leven met Jezus dan zal je Zijn stem ook gaan herkennen en weten wanneer Hij je roept om iets te doen, of wanneer Hij tot je spreek om je iets duidelijk te maken of te bemoedigen. Dan zullen je vragen beantwoord worden en je de weg in moeilijke periodes gewezen worden. Ken Zijn stem, kies voor Jezus. Dan zal je ook onderscheidt kunnen maken tussen Zijn liefdevolle stem en de stem van de duivel, die probeert angst en onrust te zaaien, hij wil dat je bang bent en geen zekerheid en hoop kent in het leven. Kijk maar wat er in 1 Petrus 5:8 over de duivel staat: (dit is slechts 1 voorbeeld over dat hij je kapot wil maken) Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *