Lees hier de overdenkingen

In Jezus heb je eeuwig leven (Deel 1)

In Johannes 14:1-7 lezen we het volgende:

1‘Wees niet ongerust. Geloof in God en geloof in mij.
2 Er kunnen veel mensen wonen in het huis van mijn Vader. Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken,
3 en daarna kom ik terug om jullie te halen. Dan zullen ook jullie zijn waar ik ben.
4 En jullie weten de weg naar de plaats waar ik heenga.’
5 ‘Heer, we weten niet waar u naartoe gaat,’ zei ​Tomas, ‘hoe kunnen we dan de weg daarheen weten?’
6 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde ​Jezus. ‘Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij.
7 Als je mij kent, zul je ook mijn Vader kennen.
Van nu af aan ken je hem; je hebt hem gezien.’

Jezus maakt hier duidelijk dat de weg naar het eeuwige leven (onzichtbaar maar) zeker is. De hemel is net zo zeker als je vertrouwen in Jezus. Jezus heeft door Zijn kruisdood en opstanding deze weg voor jou vrijgemaakt naar het eeuwige leven. De enige hobbel die nog genomen moet worden is jou bereidheid om te geloven.

Laten we kijken naar wat Jezus hier nog meer over zegt in Johannes 10:1-11. Ik zal deze verzen opdelen in een aantal dagen, want anders wordt het heel lang. Het zal verdeeld worden over 3 dagen.

Johannes 10 vers 1
1 ‘Ik verzeker u: wie niet door de deur de ​schaapskooi​ binnengaat maar op een andere plaats naar binnen klimt, is een ​dief​ en een rover.

’s Nachts werden schapen vaak in een schaapskooi gebracht als bescherming tegen dieven, slecht weer of wilde dieren. De schaapskooien waren kloven, schuren of takken. De herder sliep vaak in de kooi om zijn schapen te beschermen. Net zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zorgt Jezus (de Goede Herder) voor Zijn kudde, de mensen die Hem volgen. De profeet Ezechiël noemde hem in zijn profetie over de komst van de Messias, een herder. We lezen dit in Ezechiël 34.

Ezechiël 34:22-25
22 Ik zal mijn schapen redden. Ze zullen niet langer worden weg geroofd. Ik zal rechtspreken over alle schapen.
23 Ik zal één ​herder​ over hen aanstellen, een ​koning​ zoals mijn dienaar ​David. Hij zal hun ​herder​ zijn en hen leiden.
24 Hij zal hun ​koning​ zijn en ik zal hun God zijn. Dat heb ik, de Heer, besloten.
25 Ik sluit met hen een ​verbond​ dat hun de ​vrede​ verzekert. Ik zal het land verlossen van wilde dieren. Veilig kunnen zij wonen in de steppen en ongestoord slapen in de bossen.

Hier belooft God dat Jezus zal komen om ons te bevrijden. Er zal recht worden gesproken en God belooft ons een verbond dat ons vrede verzekert. Deze Goede Herder is Jezus Christus Gods Zoon, zoals we net al hebben gelezen in Johannes 14, Johannes 10 en Ezechiël 34.

Morgen meer! God doet wat Hij belooft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *