Welkom

 

Schrijf u in om elke dag de Dagelijkse Bemoediging en de Overdenkingen te ontvangen

 

 

Welkom op de site van Leven in Hoop

Deze site is voor iedereen die een bemoediging kan gebruiken klein of groot.
Dit kan door een “Dagelijkse Bemoediging” of door een “overdenking”. 

Leven in Hoop gelooft in de Hoop die Jezus heet.

Jezus ontving de straf, zodat wij vergeven konden worden.
Jezus werd gewond, zodat wij genezing konden ontvangen.
Jezus werd met onze zonde tot zonde gemaakt, zodat wij met Zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt konden worden.
Jezus stierf onze dood, zodat wij Zijn leven konden ontvangen.
Jezus werd tot een vloek gemaakt, zodat wij de zegen konden ontvangen.
Jezus onderging onze armoede, zodat wij konden delen in Zijn overvloed.
Jezus droeg onze schaamte, zodat wij konden delen in Zijn heerlijkheid.
Jezus onderging onze afwijzing, zodat wij de acceptatie door de Vader konden ontvangen.
Jezus werd door de dood afgesneden van God, zodat wij voor eeuwig met God verenigd konden worden.

Onze oude mens werd in Jezus Gods Zoon ter dood gebracht, zodat de nieuwe mens in ons tot leven zou komen.

Wil jij dit leven van Hoop door Jezus Christus ook ontvangen?
Bidt dan het volgende gebed:

Vader in de hemel, ik erken dat ik een zondaar ben en dat ik steeds weer verkeerde dingen doe. Ik heb Uw vergeving nodig en erken dat Jezus voor mij aan het kruis is gestorven om de prijs voor mijn verkeerde dingen te betalen en na drie dagen uit de dood is opgestaan. Heer Jezus, ik open nu mijn hart en leven en vraag U om binnen te komen en mijn Vader te zijn in alle dingen. Wilt U mijn verkeerde dingen vergeven en mij leiden, al de dagen van mijn leven. Dank U Jezus, dank U Vader dat ik nu mag weten een kind van U te zijn en dat ik het eeuwig leven van U heb ontvangen. In Jezus Naam, amen.

 

Gefeliciteerd met je keus voor Jezus! De engelen in de hemel vieren nu groot feest en Leven in Hoop feest mee!

Heb je behoefte om (na) te praten? Zit je vol met vragen? Stuur dan een e-mail naar mailto:info@leveninhoop.nl (alle berichten worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld)

Wil je meer weten over de auteur van Leven in Hoop; ga dan naar “over de schrijver”.

Gods zegen,